Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

Pracownicy

Nauczyciele Studium to absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego, posiadający wysokie kwalifikacje i umiejętności dydaktyczne. Mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, posiadają doskonały warsztat metodyczny, wprowadzają nowości w treściach i formach prowadzonych zajęć.

Kierownik SWFiS

 

Nauczyciele SWFiS realizujący przedmiot wychowanie fizyczne