Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

O Studium

Studium Wychowania Fizycznego (SWF) powołane zostało w roku 2009 jako jednostka ogólnouczelniana.

W 2012 roku Studium zostało przekształcone w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) a jego działalność rozszerzona o organizację i realizacje sportu w Uczelni. 

 

Studium nie zatrudnia pracowników etatowych. Współpracownikami SWFiS są absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego, posiadający wysokie kwalifikacje i umiejętności dydaktyczne. Mają oni doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, posiadają bardzo dobry warsztat metodyczny, wprowadzają nowości w treściach i formach prowadzonych zajęć.